APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Cultura organizațională reprezintă un subiect al managementului, caruia în prezent i se acordă o mare atenție. Interesul pentru cultura organizațională s-a declanșat în deceniul a VI-lea al secolului XX. Cauza principală indirectă au reprezentat-o performanțele firmelor nipone. Pentru Republica Moldova aceasta, însă, constituie un domeniu al managementului nou si putin studiat. Un numar nesemnificativ de întreprinderi autohtone iau în consideratie cultura organizatională, neglijînd impactul major asupra pocesului decizional, de control. Insă managementul este profund interesat de cunoașterea acestui fenomen.

Cultura constituie un fenomen colectiv, deoarece este, în cele din urmă, acceptată, cel puțin , parțial de oameni. În contextul dat prin cultură se subîntelege totalitatea ideilor, valorilor, tradițiilor unui grup distinctiv de oameni.

Organizația la rîndul său, are o cultură care include, cel puțin acele înțelegeri comune ce permit membrilor ei să conlucreze.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!