APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Autoritatea executivă a unităţii adm-ter de nivelul I prezintă, cel târziu la data de 15 noiembrie a anului în curs, proiectul bugetului local pe anul următor spre examinare şi aprobare consiliului local. Proiectul bugetului local prezentat spre aprobare consiliului local include: a) proiectul deciziei consiliului local privind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei, în c) cuantumul fondului de rezervă; d) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului; e) nota explicativă la proiectul bugetului.

Apoi consiliul local examinează proiectul bugetului local în două lecturi şi cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs acesta aprobă bugetul local pe anul bugetar următor.

In cazul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, procedura de elaborare şi adoptare nu diferă esenţial de procedura bugetară parcursă de nivelul întâi.

Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul II şi a municipiului Bălţi, prezintă, printr-o dispoziţie, cel târziu la data de 1 noiembrie, proiectul bugetului UAT de nivelul II şi proiectul bugetului mun. Bălţi spre examinare şi aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative respective.

Proiectul include: a) proiectul deciziei autorităţii reprezentative şi deliberativeprivind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei (veniturile şi cheltuielile bugetului respectiv prevăzute pentru anul bugetar următor; normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale;fondurile speciale; transferurile de la bugetul respectiv la bugetele locale; c) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului; d) nota explicativă la proiectul bugetului.

Bugetul se examineaza în două lecturi. Insă, spre deosebire de primul caz, în cel de-al doilea legea stabileşte expres chestiunile ce trebuiesc examinate în prima lectură, precum şi în a doua.Apoi se aprobă bugetele respective pe anul bugetar următor cel târziu la data de 10 decembrie a anului în curs.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!