APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

In cadrul UE sunt urmatoarele institutii : – Consiliul European – organ guvernamental al UE ; – Parlamentul UE – organ reprezentativ al popoarelor ; – Consiliul – organ reprezentativ al autoritatilor guvernamentale ; – Comisia – organ supranational, al carui membri sunt independenti de statele care i-au desemnat ; – Curtea de Justitie, ajutata de Tribunalul de I Instanta – organe pentru asigurarea respectarii dreptului comunitar ; – Curtea de Conturi – organ care asigura legalitatea folosirii resurselor financiare. Institutiile comunitare se distin de celelalte organe comunitare prevazute de Tratate prin ceea ca sunt imputernicite sa ia decizii obligatorii fata de statele membre, de institutiile comunitare sau de persoanele fizice sau juridice. Celelalte organe prevazute de Tratate : Comitetul Consultativ al CECO ; Comitetul Economic si Social ; Comitetul Regiunilor ; Banca Centrala Europeana ; Banca Europeana de Investitii ; Comitetul Reprezentantilor Permanenti. Organele au competente consultative si nu pot adopta norme juridice cu forta obligatorie. Institutiile comunitare impreuna cu celellalte organe comunitare prevazute de Tratate si cu organismele subsidiare create, in limitele Tratatelor, la initiativa institutiilor comunitare, alcatuiesc ceea ce se numeste « Sistemul Institutional Comunitar »

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!