APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Partea veniturilor bugetare cuprinde : venituri curente fiscale, nefiscale, din operatiunile cu capital si transferurile. Veniturile fiscale. I categorie – este formata din impozitul pe venit, constituind : impozitul pe venit retinut de intreprinderi, institutii si organizatii ; impozitul pe venit calculat de organele fiscale ; impozitul pe venit al intreprinderilor mixte si celor cu investitii straine . II categorie – o constituie impozitele interne pe marfuri si servicii : TVA la marfurile produse pe teritoriul RM, la serviciile si la marfurilor importate ; impozitul privat ; accizele la diferite produse stabilite conform legislatiei. III categorie de venituri : impozitele asupra comertului international : taxa vamala ; tariful vamal la marfurile si obiectele importate ; incasarile consulare ; taxele de export.

Veniturile nefiscale. I categorie este formata din venituri din activitatea de antreprenoriat si de proprietate : dividendele aferente cotei de participare a statului in sociatati pe actiuni ; venitul net al Bancii Nationale a Moldovei ; arenda pentru patrimoniul de stat. II categorie de venituri nefiscale o constituie unele taxe si plati administrative : taxele percepute de politia rutiera ; taxa pentru elaborare de pasapoarte, buletine de identitate, legitimatii si certificate. III categorie o contituie amenzile si sanctiunile administrative : amenzile aplicate de politia rutiera ; amenzile aplicate de politia economica ; veniturile provenite de la confiscari ; amenzile si alte sanctiuni aplicate de Departamentul Vamal.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!