APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

de la bugetele raionale sunt finanţate cheltuielile ce ţin de: construcţia şi întreţinerea drumurilor de interes raional; construcţia obiectivelor publice de interes raional; întreţinerea instituţiilor de învăţământ liceal, cu excepţia celor de competenţa UAT de nivelul Instituţiilor de învăţământ secundar profesional, şcolilor-internat,gimnaziilor-internat cu regim special; acordarea de asistenţă socială şi întreţinerea instituţiilordin domeniul asistenţei sociale; coordonarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi a altoractivităţi pentru tineret; întreţinerea teatrelor, televiziunii publice locale; asigurarea ordinii publice;activitatea autorităţii executive şi a direcţiilor subordonate consiliului raional respectiv.

De la bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special sunt finanţate cheltuielile ce ţin de:

construcţia şi întreţinerea drumurilor pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special;construcţia obiectivelor publice pentru unitatea teritorial-autonomă cu statut juridic special; întreţinerea instituţiilor de învăţământ liceal, cu excepţiacelor de competenţa UAT de nivelul I,instituţiilor de învăţământ secundar profesional, şcolilor gimnaziilor-internat; acordarea de asistenţă socială şi întreţinerea instituţiilordin domeniul asistenţei sociale; întreţinerea teatrelor, televiziunii publice locale;

asigurarea ordinii publice; activitatea autorităţii executive şi a direcţiilor subordonateautorităţii reprezentative şi deliberative respective.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!