APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Structura logico-juridica a normelor : ipoteza, dispozitia si sanctiunea. Ipoteza– previne conditiile sau imprejurarile in care trebuie sa se aplice dispozitiile cuprinse in aceste norme juridice. Dispozitia– prevede conduita subiectelor de drept vizare de aceste norme si pot fi : onerative, prohibitive si permisive. Sanctiunea– e reglementata dupa interesul de constituire conform legislatiei, a fondurilor banesti ale statului s.a colectivitati publice. Aplicare in timp : e justificata de amualitatea exercitiului bugetar public.Reglementarea juridico-financiara cuprinde normele : Generale– cu aplicabilitate nedeterminata de timp. Speciale – de adoptare a fiecarui buget anual de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, emise de organul de stat. Aplicarea in spatiu sunt guvernate de principiul teritorialităţii, în general, principiul teritorialităţii normelor financiare, fiind aplicabil asupra tuturor actelor şi operaţiunilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova. Acte legislativ normative : a) legile; b)acordurile internationale; c) Hotaririle Parlamentului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!