APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Potrivit tratatului de la Karlorvitz, Imperiul Otoman a pierdut pămînturi în folosul Austriei, Poloniei, Rusiei şi Veneţiei. Unei ţări, în primul rând Austria şi Rusia, caută să profite de slăbirea Porţii. In 1700, Austria s-a implicat în războiul pentru moştenirea spaniolă, iar Polonia şi Rusia. în războiul nordic. Situaţia părea favorabilă pentru restabilirea puterii Imperiului Otoman în teritoriul pierdut. Insă situaţia financiară a Porţii era precară. Totuşi prin intermediul Imperiului Otoman, Franţa transmitea subsidii insurgenţilor unguri, care fiind conduşi de Francisc Rackoczi al II-lea, luptau împotriva austriecilor. Dugă înăbuşirea răscoalei, se sting speranţele Porţii de revanşă împotriva Austriei. Peste un deceniu la hotarele de nord ale Imperiului Otoman, se face simţită influienţa confruntărilor din cadrul războiului nordic. După înfrîngerea de la Poltava (1709), rămăşiţele armatei suieze şi-au găsit refugiu lîngă Tighina. In 1710, o parte a suiedezilor, aflaţi în ţinutul Hotin, au fost atacaţi de ruşi. Poarta a folosit acelaşi incident pentru a declara război Rusiei. În 1711, lîngă Stămleşti Petru I a suferit eşec. S-a încheiat pace, potrivit căreea Poarta şi-a recăpătat Azovul. În octombrie 1712. Poarta a declarat război Petersburgului, şi a început să pregătească armata sa pentru a face presiuni asupra Rusiei şi Poloniei. Deşi presiunea militară a Porţii nu şi-a atins scopul spontat, otomanii au luat de la Moldova Hotinul iar peste doi ani şi întregul ţinut. In 1715, Poarta întreprinde o companie militară împotriva Veneţiei. Ea reuşeşte să recucerească Moreea, piedută conform păcii de Karlowitz. Împăratul Austriei, a cerut Porţii retrocedarea Moreei veneţienilor. Otomanii au respins cererea austriecilor. Războiul s-a început cu pătrunderea otomanilor în Imperiul Habsburgic. Eugen de Savoia, i-a zdrobit pe otomani la Petrovaradin. Timişoara, Belgrad ş.a. Austriecii au ocupat Banatul o parte a Serbiei împreună cu Belgradul. În vara anului 1718, la Passarawitz a fost încheiată pacea austro-otomană. Imperiul Habsburgic cucereşte Banatul Serbia de Nord cu Belgradul, Oltenia, Bosnia de Nord şi angajarea Porţii de a garanta libertatea preoţilor catolici săpredice în teritoriul Imperiului Otoman. Concomitent, Poarta a încheiat pace şi cu Veneţia. Poarta a obţinut Moreea şi cîteva insule din Arhipelag, dar a redus vama plătită de negustorii veneţieni. Situaţia în Imperiu otoman se înrăutăţea căci în septembrie 1730 armata otomană suferise o înfrîngere în faţa iranienilor, după care au mai urmat şi un şir de probleme interne. În anii 30 ai sec. al XVII, Rusia se amesteca des în treburile interne ale Poloniei, fapt care era în contradicţie cu interesele Porţii. Insă din cauza situapet economice şi politice Interne precare a Imperiului Otoman, Poarta nu era în stare să se implice direct în conflictele din statul polonez. În 1735, Rusia începe un război cu Imperiul Otoman. Armata ţaristă cucereşte Baccesaraiul şi Oceacovol. În 1736 la Nemirovo s-a deschis un congres de pace. Delegaţia rusă a propus să se creeze pe teritoriul Moldovei şi Ţării Româneşti un stat independent sub protecţia Rusiei. Austriecii nereuşind să-i convingă pe turci să facă mari cedări teritoriale, s-au implicat într-un război. Turcii de Ia Vidin şi Constantin Mavrocordat i-au alungat pe imperialişti din Óltenia apoi cuceresc Serbia şi Bosnia. În 1739,lîngă Stăuceni armata rusă, a zdrobit armata turcă. Kolciak paşa a predat Hotinul. La 1 septembrie 1739, la Belgrad, Austria a încheiat pace cu Imperiul Otoman. În aceeaşi lună Rusia a încheiat pace cu Imperiul Otoman. Poarta a pierdut Azovul în folosul Rusiei. însă ea a reuşit să recupereze părţile de Nord ale Bosniei şi Serbiei cu Belgradul. Oltenia a fost reunită cu Muntenia.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!