APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Progresul tehnic, progresul organizatoric si ridicarea calificãrii sunt considerati drept factori propriu-zisi, întrucât prin natura lor nu exprimã ci numai influenteazã folosirea rationalã sau economisirea fiecãrei resurse, precum si eficienta finalã.
Calea de crestere a eficientei reprezintã procesul de îmbunãtãtire a eficientei economiei de piatã.
Micsorarea costului materialelor pe produs, scãderea amortizãrii specifice, reducerea salariului ce revine pe un produs, cu alte cuvinte îmbunãtãtirea acestor rapoarte de eficientã constituie cãi de reducere a costurilor unitare, respectiv de crestere a eficientei sintetice. Tot cãi de reducere a costurilor sunt considerate si formele inverse ale rapoartelor mentionate : sporirea randamentului materialelor, cresterea productivitãtii muncii, sporirea randamentului capitalului fix.
Factorii tehnico-organizatorici iau forma mãsurilor tehnico organizatorice concretizate în perfectionarea tehnicii, perfectionarea organizãrii (productiei, muncii si conducerii) si perfectionarea calificãrii cadrelor. ïn aceastã directie actioneazã introducerea de tehnologii avansate de prelucrare, folosirea deplinã a tuturor capacitãtilor de productie existente, îmbunãtãtirea si ridicarea nivelului tehnic al productiei, a calitãtii produselor, întãrirea ordinii si disciplinei în productie, ridicarea calificãrii personalului muncitor. Totodatã, pe fondul existentei unor premize tehnice, organizatorice si economico-financiare, nivelul eficientei este în dependentã directã de calitatea muncii. Aceasta înseamnã deopotrivã cunostinte la un nivel înalt ce se obtin prin ridicarea gradului de pregãtire profesional-stiintificã, dar si ordine si disciplinã, initiativã si rãspundere pentru calitatea activitãtii desfãsurate.
Alti factori directi sunt : modificãrile structurale privitoare la ponderea produselor, unitãtilor sau ramurilor economice cu un nivel si un ritm de crstere a eficientei mai mari decât cele medii; actiuna comertului exterior, care poate mãri sau micsora eficienta unei activitãti economice; modificarea conditiilor naturale, care se referã la schimbarea structurii terenului, modificarea fertilitãtii pãmântului si apelor, modificarea climei si a mediului înconjurãtor.

Relatia cauzalã dintre nivelul de dezvoltare economicã si eficienta cu care este cheltuitã munca socialã, exprimatã de legea productivitãtii muncii are si o formã materialã de manifestare, fiind întruchipatã complet în economia de muncã ce se obtine. De fapt ea oglindeste un dublu aspect : pe de o parte mãrirea cantitãtii de produse si servicii ce se obtin la fiecare unitate de efort, iar pe de altã parte micsorarea cheltuielilor cerute de producerea fiecãrei unitãti de produs sau serviciu.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!