APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Gradul de îndeplinire a Programului de Privatizare pentru anii 1997-1998 este la un nivel jos. Mai puţin de 50% din obiectele incluse în Programul pentru anii 1997-1998 au fost privatizate. În 1999 s-a prevăzut privatizarea Moldtelecomului şi sectorului energetic. La începutul anului 1999cca 60% din economia ţării se află în sectorul privat, de asemenea 91 % din spaţiul locativ a fost privatizat.
Din punct de vedere a privatiuării anul 1995 a fost cel mai activ. În acel an privatizarea s-a efectuat contra bonuri patrimoniale. Din numărul total de obiecte privatizate, în primii trei ani au fost privatizate cca 83% din întreprinderile mici şi medii, 99% din întreprinderile mari şi 81% din apartamente. Privatizarea contra mijloace băneşti decurge foarte încet. Cu toate că investitorilor locali li s-au acordat unele înlesniri (plătirea în rate, nedeclararea provenienţei mijloacelor utilizate pentru privatizare), interesul lor este încă mic. Cât priveşte investitorii străini, ei neavând încredere în situaţia economică şi politică fac ca negocierile să dureze deseori mult.
Activitatea Pieţei Hârtiilor de Valoare din RM este reglementată de Comisia de Stat pentru Hârtii de Valoare. La mijlocul lunii iunie 1998 denumirea comisiei a fost schimbată în Comisia Naţională a Pieţei Hârtiilor de Valoare.
Bursa de Valori din RM şi-a început activitatea în iunie 1995. La 1 ianuarie 1999 în structura bursei au fost înregistrate 45 companii de brocheri, 35 fonduri investiţionale, 9 companii fiduciare, 22 registratori independenţi şi alţi participanţi profesionali. 20 de companii au fost incluse în listingul Bursei de Valori, în timp ce 820 nu au fost incluse. Conform legislaţiei în vigoare, acţiunile societăţilor pe acţiuni, numărul acţionarilor ce depăşeşte 300, trbuie realizate numai prin intermediul Bursei de Valori.
În perioada mai 1995 – decembrie 1998, conform legii despre restructurarea întreprinderii şi a unor decizii guvernamentale, Consiliul Creditorilor a semnat acorduri-memorandum cu diferiţi agenţi economici cu scopul de a stimula restructurarea lor. Au fost ţngheţate datoriile istorice pe o perioadă de la 6 la 9 luni. Pe parcursul anului 1998 Consiliul Creditorilor a instituit un moratoriu de 90 zile pentru 100 agenţi economici pentru elaborarea planurilor de restructurare. Au fost aprobate planurile de restructurare a 50 agenţi economici, în rezultatul cărora 30 întreprinderi vor fi anunţate falite. La 1 ianuarie 1999 125 întreprinderi funcţionau în condiţii de moratoriu. Din ele 30 sunt ale Ministerului Industriei şi Comerţului, 89 – ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, inclusiv 28 din industria prelucrătoare, 61 din agricultură. Suma totală a datoriilor îngheţate a constituit 770 mil lei. Aproximativ 40% din întreprinderi îşi îndeplinesc integral obligaţiile sale. Rezulatele preventive ale activităţii lor confirmă, că situaţia lor financiară a început să se îmbunătăţească.
Agenţia ARIA activează în cadrul proiectelor iniţiate de Guvernul Moldovei în comun acord cu Banca Mondială şi în cadrul proiectelor de restructurare cu asistenţă tehnică a Comunităţii Europene (TACIS) în scopul susţinerii întreprinderilor privatizate antrenate în Programul de restructurare. În perioada anilor 1995-1999 ARIA a acordat asistenţă tehnică la 79 întreprinderi, din care la 50 întreprinderi procesul de restructurare a fost finisat. Din numărul total întreprinderilor supuse restructurării 30% erau din industria alimentară, 23% din industria uşoară, 18 din industria constructoare de maşini.
Numărul fermierilor particulari este în creştere, în deosebi în raioanele din centrul republicii. Dintr-un milion de persoane cu dreptul la cota de teren, 45% locuiesc în regiunea de nord a ţării, 37% – în regiunea de centru şi 18% – în cea de sud. În ianuarie 1999 cca 63.5% de persoane care au primit terenuri de pământ locuiau în regiunea de centru şi numai 25.9% în cea de nord. Privatizarea în agricultură decurge foarte lent. Din iunie 1996 numai 23.7% din cei cu drept au primit cotele lor de teren echivalent.
Datele de pe anul 1998 au arătat că numărul întreprinderilor cu capital străin a crescut destul de rapid. Către 1 octombrie 1998, numărul acestor întrepinderi a fost de 1532, dintre care 462 (sau 30.2%) – cu 100% capital străin. Din numărul total de întreprinderi înregistrate 70.8% activează în comerţ, 12% – în industria de prelucrare şi doar 0.8% – în agricultură.
Numărul total al angajaţilor constituie 18400 persoane. Investiţii de proporţii au fost alocate de partenerii din Rusia (32%), SUA(18%), Germania (7%) şi Irlanda

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!