APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Prelucrarea statistica se refera la operatiilor de sistematizare a datelor primare pe intreaga colectivitate si pe partile ei, calculul indicatorilor absoluti si derivati, precum si prezentarea rezultatelor obtinute.
Prelucrarea statistica in sens de sistematizare si generalizare a datelor statistice implica parcurgerea urmatoarelor etape: centralizarea, gruparea sau clasificarea datelor si calculul indicatorilor statistici absoluti, calculul indicatorilor derivati, prezentarea rezultatelor prelucrarii sub forma de : serii, tabele si grafice.
Centralizarea datelor statistice consta in stringerea la un centru de prelucrare a tuturor formularelor si insumarea datelor fiecarei caracteristici aditive in parte in scopul obtinerii indicatorilor totalizatori, aceasta corespunde centralizarii simple.Centralizarea se poate face pe grupe.
Clasificarea si gruparea statistica sunt instrumente de baza in prelucrarea si analiza datelor. Structurarea colectivitatii ingrupe omogene dupa variatia uneia sau a mai multor caracteristici de grupare se numeste grupare sau clasificare.
Dupa numarul caracteristicilor se disting grupari simple si combinate; dupa continutul caracteristicilor, gruparile simple si combinate pot fi: teritoriale, cronologice si atributive.
Gruparile dupa caracteristici numerice sunt cele mai dificile.
Numarul de grupe se alege diferentiat atat pentru caracteristicile numerice, cat si pentru cele nominative.
In practica se intilnesc doua cazuri: grupari permanente, grupari speciale si o grupare tipologica.
Dupa marimea variatiei caracteristicii studiate, se disting grupari pe variante (numerice si nominative) si grupari pe intervale de variatie (egale sau neegale).
Marimea intervalului de grupare se obtine facind diferenta intre doua limite inferioare sau superioare a doua grupe alaturate, fie intre limita superioara si limita inferioara a aceluiasi interval. Pentru intervalele cu variatie discontinua trebuie sa se adauge unitatea cu care s-a facut separarea intervalelor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!