APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Fenomenele si procesele economice -sociale sunt fenomene complexe generate de o multitudine de cauze principale si secundare, esentiale si neesentiale care se afla in raport de conexiune si de conditionare reciproca.
Forme de legaturi existente intre fenomene si procese economice si sociale.
Dupa natura relatiei de cauzalitate legaturile dintre fenomene pot fi legaturi functionale (se manifesta intre doua fenomene in care unul este cauza si celalalt efect, modificarea fenomenului cauza determina in mod univoc schimbarea fenomenului efect) si legaturi statistice sau stochastice (sunt acelea in care un fenomen efect este rezultatul combinarii mai multor cauze care pot actiona in acelasi sens sau in sensuri opuse generind forme diferite de manifestare individuala.
Clasificarea legaturilor statistic: dupa numarul de caracteristici luate in consideratie (legaturi simple si multiple), dupa modul de exprimare al caracteristicilor incluse in analiza interdependentelor statistice (legaturi de asocier si de corelatie), dupa directia legaturii (legaturi directe si inverse), dupa forma de realezare a legaturii (legaturi liniare si neliniare), dupa timpul in care se realizeaza (concomitente sau cu decalaj)

Metode si procedee de stabilire a existentei si a formei de legatura dintre fenomenele si procesele economice -sociale
1.metoda seriilor statistice interdependente
2.metoda gruparilor
3.metode tabelului de corelatie si a tabelului de asociere
4.metoda grafica
5.metoda analizei dispersionale
1.constituie o forma de prezenatre a informatiilo referitoare la variabilele corelate obtinute prin centralizarea statistica. Se pot folosi serii statistice de timp, de spatiu sau de distributie.
2.ca mijloc de sistematizare primara a datelor este folosita si ca metoda de analiza a legaturilor dintre fenomene si presupune alegerea unei caracteristici factoriale si a unei caracteristici rezultative. Se utilizeaza gruparea simpla sau combinata. Ea mai reprezinta un model de analiza prin excelenta calitativ, capabil sa surprinda aspectele esentile ale legaturilor dintre variabilele economice si sociale.
3.este un tabel cu dubla intrare si reprezinta o forma speciala a unei grupari combinate, in care separarea pe grupe a unitatilor se face dupa variatia ambelor caracteristici: factoriala si rezultativa.
4.este o cale de a stabili legatura dintre fenomene; isi gaseste o larga utilizare in statistica datorita sugestivitatii ei.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!