APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

În decontarea tranzacţiilor internaţionale acreditivul documentar ocupă un loc important – peste 70%. Utilizarea sa extinsă este determinată de avantajele pe care le prezintă atât pentru exportator cât şi pentru importator. Această modalitate de plată se face după regulile şi uzanţele uniforme elaborate de CCI Paris (Camera Internaţională de Comerţ):
– Reguli uniforme şi practica acreditivelor documentare – CCI Publicaţia 500;
– Formulare standard privind acreditivele documentare – Publicaţia 516;
– MT 700 message Formats elaborate de SWIFT – formatele de Teletransmisie Standard.

Acreditiv documentar – Letter of Credit – Documentary Credit
– Commercial Letter Of Credit
– Credit Documentaire
– Akkreditiv, Handels Kreditbrief.

În Publicaţia 500 este utilizat termenul de credit documentar pentru a desemna orice angajament de plată contra documente asumat de o bancă, indiferent cum este numit sau descris. Acreditivul documentar este un angajament ferm asumat de o bancă de a asigura plata contravalorii unui export contra documentelor prezentate de exportator în condiţiile şi termenele stabilite de ordonatorul acreditivului documentar.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!