APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Cercetătorii Valentin Bohateret şi Cristian Romeo Hotea au stabilit că există factori geo – economici favorizanţi pentru crearea unor ZEL ca nuclee de integrare moldo-române. Oportunitatea înfiinţării unor astfel de zone constă în următoarele:
 intensificarea traficului mic după 1990 de-a lungul graniţei dintre cele 2 state;
 apariţia ad-hoc a unor pieţe(bazare, talciocuri) unde se vând în mod liber mărfuri de către întreprinzători din cele două state;
 au crescut posibilităţile de colaborare între agenţii economici din cele două state;
 apariţia societăţilor mixte româno-moldoveneşti favorizate de disponibilităţile legislative.
ZEL din cele două ţări trebuie poziţionate pe graniţă în următoarele puncte de maximă afluenţă comercială:
a. Ungheni(judeţul Iaşi) – Ungheni(raionul Ungheni) – zona ar putea cuprinde un areal relativ egal de o parte şi de alta a Prutului, cu următoarele caracteristici:
 Cel mai mare triaj de cale ferată de trecere de pe ecartament îngust(specific european) pe ecartament lung(specific rusesc);
 Infrastructura de cale ferată dezvoltată în Ungheni(Republica Moldova);
 Fluxul de cale ferată pe relaţia Moskova – Kiev – Chişinău – Bucureşti – Sofia este aproape unic.
Zona poate prezenta un mare interes economic prin modernizarea şoselei Iaşi – Ungheni, construirea unui nou pod peste Prut(sau modernizarea celui existent), construirea unui mare aeroport internaţional, respectiv a unui port activ pentru remorchere şi şlepuri uşoare.
b. Albiţa(judeţul Vaslui) – Leuşeni(raionul Hânceşti) – se caracterizează prin cea mai activă relaţie rutieră între România şi Republica Moldova.
c. Galaţi(judeţul Galaţi) – Giurgiuleşti(raionul Vulcăneşti) – ca zonă de interferinţă între România, Republica Moldova şi Ucraina. Caracteristici: zona posedă toate infrastructurile posibile de transport rutier, feroviar(cu facilităţi tehnice de schimb a ecartamentului), fluvial(transportul fluvial dunărean este branşat prin canalul Rhin – Main la Marea Nordului, străbătând în diagonală Europa de la est la vest), maritim(distanţa mică de circa 100 km până la Marea Neagră) şi aerian(prin aeroportul Galaţi)

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!