APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Administrare de stat a raporturilor funciare este pate componenta a administrarii statale in general si reprezinta activitatea organelor de stat in vederea organizarii si folosirii rationale a terenurilor si protectiei lor prin adoptarea masurilor economico-juridice.
Statul este obligat sa organizeze si sa tina evidenta terenurilor pe categorii de folosinta.
Metodele de administrare statala sun foarte variate. Reglementarea de catre stat a raporturilor funciare presupune acordarea deplinei libertati tuturor subiectilor raportului de folosinta funciara, neadmiterea amestecului in activitatea gospodareasca a acestora.
Reglementarea de stat a raporturilor funciare consta in crearea organelor statale si stabilirea sferei obligatiilor lor in baza legala s.a.
Functiile organelor de stat privind administrarea terenurilor au putere juridical si pot fi aplicate atunci cind este necesara interventia statului.
Exercitarea de organizare de stat a functiilor de administrare are la baza 2 principi:
1. delimitarea competentei si functiilor dintre verigile corespunzatoare ale aparatului de stat si autoritatilor locale;
2. inadmisibilitatea interventiei unor organe de stat in competenta si functiile altora.
Administrarea terenurilor urmareste mai multe scopuri :
– asigurarea respectarii legislatiei funciare, prin efectuarea controlului de stat, privind folosirea rationala si protectia lor ;
– crearea conditiilor favorabile de exploatare si protectie a sectoarelor de teren , prin organizarea teritoriala, evidenta loturilor, planificarea activitatii in domeniul dat, tragerea contravenientilor la raspundere juridica in caz de necesitate a legislatiei.
Administrarea terenurilor se imparte in :
– generala;
– ramurala.
Administrarea generala – este organizata de organelle de competenta generala si speciala si se extinde asupra tuturor terenurilor, indifferent de categorii, tip de proprietate si forma de gospodarie.
Administrarae ramurala – se realizeaza prin intermediul ministerelor si departamentelor si este bazata pe principiul subordonarii intreprinderilor, a celor organizatii care au in posesiune terenuri.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!